Druhá diskusia Antona Hrnka so Szilardom Szomogyim

27.12.2014 18:48

Historik Anton Hrnko, člen SSS, sa zúčastnil druhej diskusie so Szilardom Szomogyim na tému požiadavky autonómie zo strany S. Szomogyim, formálne nazývanej ako potreba vytvoriť nový samosprávny kraj na jazykovo zmiešaných územiach južného Slovenska. Diskusiu za účasti občanov usporiadalo nezávislé súkromné internetové noviny SeredOnLine.V diskusii A. Hrnko uviedol viaceré historické, politické i kultúrno-spoločenské argumenty, pre ktoré je návrh na vytvorenie samosprávy na etnickom princípe pre slovenskú spoločnosť neakceptovateľný. Videozáznam z diskusie si môžete pozrieť TU.