Dom spisovateľov na Laurinskej 2 navštívili zástupcovia Pamiatkového úrad SR

08.08.2015 11:10

V piatok 7. augusta 2015 navštívili štyria zástupcovia Pamiatkového úrad SR pod vedením Mgr. Petra Škulavíka Spolok slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave. Pracovná návšteva sa uskutočnila na základe podnetu, ktorým sa obrátil SSS na ministra kultúry SR Marka Maďariča a na jeho odporúčanie následne na Pamiatkový úrad (PÚ). Súčasťou návštevy bola obhliadka budovy a zistenie skutočností o histórii výstavby budovy a Klubu slovenských spisovateľov.

Zástupcov Pamiatkového úradu prijal predseda SSS Miroslav Bielik za prítomnosti šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefana Cifru a Ing. arch. Olivera Šabíka, ktorý bol vedúcim realizácie Domu slovenských spisovateľov – z poverenia Zväzu slovenských spisovateľov pod garanciou vtedajšieho ministerstva kultúry vedeného ministrom Miroslavom Válkom. Súčasťou budovy realizovanej v polovici sedemdesiatych rokov bol aj Klub slovenských spisovateľov, ktorého interiér prešiel modernizáciou. Autorom modernizovaného interiéru z konca osemdesiatych rokov v kompletnej podobe, ako ho prevádzkoval Literárny fond do roku 2013, je O. Šabík. Zástupcovia SSS informovali zástupcov PÚ o architektonických a technických záležitostiach súvisiacich s výstavbou, kolaudáciou a užívaním budovy a Klubu, ako aj o umeleckých dielach a interiérových prvkoch, ktoré boli súčasťou budovy a Klubu pred ich demontovaním v dôsledku postupu firmy Arthur DS, s. r. o. Niektoré z nich sú dnes v depozite Literárneho fondu – ide o medaily slovenských spisovateľov od akad. sochára Jána Kulicha a časti interiéru Klubu; dielo akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej Trojstrom – vývoj slovanského písma, ktoré odstránila firma Arthur zo vstupného priestoru na prízemí budovy, je uložené v budove na Laurinskej 2.

Ako uviedol P. Škulavík, PÚ sa bude napriek dovolenkovému obdobiu posudzovaním otázky zaradenia budovy na Laurinskej 2, vrátane Klubu slovenských spisovateľov, zaoberať a o výsledku vyhodnotenia návrhu bude SSS ako navrhovateľa podnetu a spoluvlastníka budovy informovať, rovnako ako aj ďalšie zainteresované subjekty.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA