Slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero v relácií Ars litera na Rádiu Devín – v piatok 10. 6. 2022

07.06.2022 23:32

V piatok 10. 6. 2022 o 17.00 hod. budú slávnostne vyhlásené

výsledky literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero

v relácií Ars litera na Rádiu Devín.

Hostia: členka Výboru Spolku Slovákov z Bulharska Darinka Voleková, rod. Gubíková, a člen odbornej poroty - prozaik, esejista, publicista Pavol Tomašovič.

Reláciu moderuje Boris Brendza.