Dokumenty k Tlačovej konferencii 10. 7. 2013

09.07.2013 10:11

Predsedníctvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) zverejnilo dokumenty, ktoré budú hlavnou témou zajtrajšej Tlačovej konferencie SSS:

 

1. Informácia k bodu a) zmeny po členskom zhromaždení SSS 28. 5. 2013

2. Informácia k bodu b/ situácia v spolkovom živote, revitalizácia činnosti a členskej základne

3. Informácie k bodu c) Nehospodárne nakladanie so spisovateľskou budovou a neprijateľné podmienky zakotvené v nájomnej zmluve