Dni Cyrila a Metoda v Srbsku 2017

29.05.2017 11:24

V rámci trojdňového podujatia Dni Cyrila a Metoda (23. až 25. mája t. r.), ktoré už tradične rad rokov usporadúva Združenie spisovateľov Srbska, sa už v prvý deň uskutočnila v Belehrade prezentácia knihy vybraných básní Ľubomíra Feldeka Nasmejani otac (Usmiaty otec). Básnickú tvorbu Ľ. Feldeka predstavil predseda ZSS Radomir Andrić, prihovorili sa aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Vladimír Valentík, prekladateľ Martin Prebudila a spisovateľ Miroslav Demák.

Prezentácia zbierky básní Ľubomíra Feldeka (zľava: R. Andrić,
M. Prebudila, V. Valentík, M. Demák). Foto: Milan Panić


Knihu spoločne vydali SVC a ZSS, ide vlastne o ďalší výsledok spolupráce medzi Belehradom, Báčskym Petrovcom a Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave. Len v najnovšom období vyšlo zopár knižných vydaní, hlavne preklady srbských básnikov zo srbčiny do slovenčiny (Dragan Jovanović Danilov, Radomir Andrić) a slovenských autorov zo slovenčiny do srbčiny (Miroslav Bielik, Jaroslav Rezník, Ľubomír Feldek). V podvečer sa konalo slávnostné otvorenie Dní Cyrila a Metoda. Nasledoval recitál zúčastnených básnikov z niekoľkých slovanských krajín. Boli medzi nimi: Andrej Arkadijevič Galamaga a Galina Ľvovna Burdenko (Rusko), Taňa Popova a Dmitar Hristov (Bulharsko), Miroslav Demák a Martin Prebudila (Slovensko), Hristo Petreski a Trajče Kacarov (Macedónsko), ako aj viacerí domáci srbskí básnici.

Dňa 24. mája predstavitelia Združenia spisovateľov Srbska a veľvyslanci krajín, v ktorých solúnski bratia šírili slovanskú kultúru a písomníctvo, položili v belehradskom Parku Cyrila a Metoda k pomníku oboch vierozvestcov kvety. Za SR to bola veľvyslankyňa v Belehrade Dagmar Repčeková. V príhovore R. Andrić vyzdvihol význam tohto sviatku pre srbskú kultúru. Ocenil, že Ministerstvo kultúry a informácií Srbska iniciovalo návrh, aby sa sviatok Cyrila a Metoda oslavoval ako Deň slovanského písomníctva.

 

Predstavitelia slovanských veľvyslanectiev v Srbsku pred pomníkom Cyrila a Metoda v Belehrade (v strede veľvyslankyňa SR Dagmar Repčeková). Foto: Dušica Milanović Marika

 

Potom spisovatelia navštívili Kostolec a Kragujevac, kde hosťujúci básnici spolu s domácimi vystúpili v domoch kultúry, školách, chrámoch a kláštoroch srbskej pravoslávnej cirkvi. Dni Cyrila sa skončili vo štvrtok 25. mája v Slávnostnej sieni Združenia spisovateľov Srbska v Belehrade.

 

(Zdroj: -mp-: Dni Cyrila a Metoda. in: Literárny týždenník 21 – 22 zo 7. júna 2017, s. 15)

 

Hlavný partner účasti zástupcov Spolku slovenských spisovateľov na Dňoch Cyrila a Metoda v Srbsku bol Fond na podporu umenia.