Devastácia budovy Domu slovenských spisovateľov pokračuje! Kde je zákon?

16.11.2015 16:25

Asi by ste neuhádli, čo je na fotografii. Je to budova Domu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave, ktorú firma Arthur – opäť svojvoľne, bez súhlasu Spolku slovenských spisovateľov ako 50-percentného spoluvlastníka budovy – tentoraz „obaľuje“ predajnými stánkami. Právny zástupca SSS už podal podnet na oddelenie Stavebného úradu Bratislava-Staré Mesto, aby preskúmal tento nezákonný postup. Najmä z hľadiska neposkytnutia súhlasu SSS ako spoluvlastníka. Slušní ľudia podávajú podnety na úrady a súdy, vyčkávajú na rozhodnutia, no tiežpodnikatelia postupujú bezohľadne, arogantne, robia si, čo sa im zachce... Kde je zákon?

V čase zadávanie Literárneho týždenníka 39 – 40 do tlače (13. 11.) sa ukázalo, že jeho paragrafy sa dajú všelijako ohýbať. Zdá sa, že stánky na vianočný predaj pred budovou predsa len zostanú. A to aj napriek tomu, že Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto rozhodnutím zo dňa 10. 11. 2015 s okamžitou platnosťou stavebné práce zastavil. Je to zlý žart, či realita?

Redakcia

Foto: archív