Darujte dve percentá pre Spolok slovenských spisovateľov

28.02.2019 19:42

Vážená pani kolegyňa,
Vážený pán kolega,

Spolok slovenských spisovateľov si Vás dovoľuje informovať, že je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2018.

Naše identifikačné údaje:
Spolok slovenských spisovateľov,
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
IČO: 30778166
Právna forma: občianske združenie

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov, ktorým je rozvoj súčasnej slovenskej literatúry.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

S úctou  
Dr. Miroslav Bielik, predseda SSS