Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky Na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022 (LT 25 – 25 z 23. 6. 21)

24.06.2021 10:00

Od Literárneho týždenníka 21 – 22/21 informujeme o  stave novej verejnej zbierky s  názvom NA PODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022  – vždy keď dôjde k  zmene vyzbieranej sumy.

K  18. júnu 2021 darcovia podporili náš časopis sumou 1 167,00 €.

So zverejnením svojho mena a sumy súhlasili darcovia Etela Farkašová (100 €), Štefan Luby (100 €), Rudolf Hasrpa (100 €) a Ján Lazar (300 eur).

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

***

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu  literarny.tyzdennik@gmail.com a  uveďte, že s uverejnením súhlasíte.


Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na  tvorbu, výrobu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických podmienok činnosti redakcie v  roku 2021.
Redakcia