Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 31. októbru 2021)

03.11.2021 06:31

Od Literárneho týždenníka 21 – 22 z 9. júna t. r. vás informujeme o stave novej verejnej zbierky s názvom NAPODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA 2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 31. októbru 2021 darcovia podporili náš časopis su­mou 3 115 €.

So zverejnením svojho mena súhlasili darcovia Stanislav HvozdíkFrantišek Vnuk z Austrálie (100 €).

Ak ste darom podporili Literárny týždenník súhlasíte so zve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, na­píšte nám na e-mailovú adresuliterarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspev­kami pomáhajú nášmu časopisu.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výro­bu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-tech­nických podmienok činnosti redakcie v roku 2021.

(Zdroj: Literárny týždenník 37 – 38 z 3. 11. 2021, s. 2)