Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 21. 2. 2024)

26.02.2024 13:42

K 19. 2 2024 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Emília Bučková (100 €); Milan Murgaš (100 €); Zoltán Čermák (300 €); Ján Maršálek (100 €); Alojz Marsina (20 €); Peter Kӧnig (5 €); Jozef Markuš (24 €); Peter Glasnak (20 €) a i.

Ak ste darom podporili LT a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.

Ďakujeme.

Redakcia