Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 16. 3. 2023)

26.03.2023 19:40

K 16. marcu 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Milan Stano (20 €), Anna Scheerová (50 €), Miroslav Nemec (10 €), Jiří Jánošík (50 €), Katka a Igor Vinceovci (100 €), Jozef Bily (20 €), Marián Šimkulič (30 €) eur, Irena Demovičová (100 €) a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023. Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.
Redakcia

(Zverejnené: 26. 3. 2023; aktualizované: 27. 3. 2023)