Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (k 31. 11. 2022)

08.12.2022 19:31

K 31. novembru 2022 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia:Miroslav Ruttkay (15 €), Dušan Mikolaj (50 €), Tatjana Blichová (50 €), Tibor Mikuš (100 €)  a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2022. Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

 

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 10. 11. 2022)