Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (K 15. 2. 2023)

22.02.2023 11:48

Aj v tomto vydaní vás informujeme o daroch na podporu Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 15. februáru 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: K 15. februáru 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Peter Glasnák (40 €), Dušan Janák (50 €), Viliam Judák (100 €), E. Rakúsová (50 €), Jozef Mikloško (100 €), Eduard Maták (30 €), Michla Záleta (50 €), Daniela a Smiljana Pixiadesovci (100,50 €), Miroslav Majerník, Stropkov (30 €), rodina Hanzlovcov, Považská Bystrica (300 €), Mária Stančeková, Bratislava (10 €) a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.
Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.
Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia