Ďakujeme za finančné dary – k 9. 5. 2023

20.05.2023 09:28

K 9. máju 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Dušan Janák (50 €), Ing. Tomáš Naňo a Eva Naňová z Topoľčian (100 €), Marta a Adrián Panáčkovci (100 €), Ján Súkup, Žilina (100 €), Jozef Markuš (35 €), Peter König (5 €) a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zverejnené: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal, in: LT 13 – 14 zo 17. 5. 2023; aktualizované: 20. 5. 2023)