Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (K 30. 8. 2023)

06.09.2023 12:21

K 31. augustu 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia Marietta Uhrinová (50 €); Ján Maršálek (200 €); Anna Trusíková (50 €) ; David Jordák (30 €); Rudolf Kopinec (50 €); Štefan Schlosser (30 €) a Peter Kӧnig (15 €) a i.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zverejnené: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal, in: LT 21 – 22 zo 6. 9. 2023, s. 2)