Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (K 30. 6. 2023)

15.07.2023 19:08

K 30. júnu 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Stanislav Hvozík, Košice (100  €), Milan Šimuna, Bratislava (50 €), Ján Varga, Prešov (30 €), Ľubomír Kočner, Ružomberok (50 €), Peter Glasňák (30 €) a  i. a i.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zverejnené: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal, in: LT 19 – 20 z 11. 7. 2023, s. 2)