Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 28. 2. 2023)

13.03.2023 19:57

K 28. februáru 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Miroslav Ruttkay (15 €), Štefan Luby (100 €), Bystrík Šikula (20 €), Peter Viglaš (50 €), Jozef Markuš (30 €), Ondrej a Jana Borguľovci (50 €), Ján Maršálek (75 €). a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023. Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.
Redakcia