Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal! (K 27. 5. 2024)

03.06.2024 19:24

K 27. 5. 2024 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Janka Polaková (20 €); Matej Mindár (15 €); Emília Bučková (20 €) a i.

Ak ste darom podporili LT a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.

Ďakujeme.

Redakcia

(Zdroj: Bez vašich darov by LT už nevychádzal. In.: Literárny týždenník 19 – 20 z 30. 5. 2024, s. 2)