Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (K 19. 5. 2023)

04.06.2023 10:30

K 19. máju 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Miloslav Stano (20 €), Otto Berger (300 €), Miroslav Majerník, Stropkov (30 €), M. Ruttkay, Vrútky (15 €) a i.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zverejnené: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal, in: LT 15 – 16 z 31. 5. 2023; aktualizované: 4. 6. 2023)