Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (K 12. 6. 2023)

19.06.2023 07:26

K 12. júnu 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Pavol Hamžík (50 €), Tibor Mikuš (100 €), Mária Jablonská (150 €), MUDr. Ferdinand Klinda (100 €), Natália Patzeltová (100 €), Peter Krčmárik (30 €), Mária Mikušková (200 €), Ľubomír Žitňan (250 €), Ivan Laluha (100 €), Juraj Koperďák (100 €), Sylvia Bazovská (50 €) a i.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zverejnené: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal, in: LT 17 – 18 zo 16. 6. 2023, s. 2)