Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 31. 12. 2023)

18.01.2024 12:53

K 31. decembru 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Fundácia kardinála Korca – Biskupstvo Nitra (300 €); Ján Maršálek (100 €); Mária Čechovičová (30 €); Peter Kӧnig (5 €); SunCorn, s. r. o. (200 €) a i. 

Ak ste darom podporili LT a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.

Ďakujeme. 

Redakcia