Cyklus prednášok ANTONA HRNKA o kľúčových otázkach slovenských dejín – Téma: Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať (8. septembra 2020)

07.09.2020 14:54

Pozývame na cyklus prednášok historika PhDr. ANTONA HRNKA, CSc., o kľúčových otázkach slovenských dejín pod názvom

Slovenské dejiny v európskom kontexte

Prednášky budú spojené s diskusiou a budú sa konať raz za mesiac

v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave.

Prvá prednáška sa uskutoční 8. septembra 2020 o 18.45 hod.

Téma: Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

DANIELA SUCHÁ, Cyrilometodiada, o. z.