Prezentácia básnickej zbierky ELENY CMARKOVEJ Pochopenie zrelosti – 5. júna 2023 o 16. h v ŠVK na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici

01.06.2023 07:12

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hodnobné múzeum a

odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

Vás pozývajú

na prezentáciu básnickej zbierky ELENY CMARKOVEJ Pochopenie zrelosti

v pondelok 5. júna 2023 o 16.00 hod.

v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici

Pogramom bude sprevádzať Slavomíra Očenášová-Štrbová