Chalupkovo Brezno 2019 tak trochu na kolene...

12.11.2019 18:39

Dlhé desaťročia je vo veľkej časti učiteľskej verejnosti vnímaná súťažná prehliadka záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno ako prínosné podujatie, ktorého účastníci sa nazývajú dôverne „chalupkovci“. Hlavnými organizátormi bývajú mesto Brezno a Ministerstvo školstva SR s ďalšími spolupracujúcimi organizáciami a spolkami. Po krásnych zážitkoch v roku 2017 pri jeho 50. ročníku to však nenápadne začalo „vŕzgať“. Dôvodov by sa našlo niekoľko – nedostatočnosť zreteľnej komunikácie zo strany hlavných organizátorov, iste aj finančná neduživosť, možno i neskúsenosť nového manažmentu v podobe slabšej taktiky a stratégie. Už-už to vyzeralo, že tohto roku nič nebude! Vraj až v budúcom roku... Ešteže jadro organizačného výboru v poslednej chvíli nestratilo orientáciu a ukázalo, kde je sever! Poznáme to, prerušíš činnosť raz, a tok sa oslabí, návrat do pôvodného rozmeru je čoraz ťažší, nabudenie aktérov sa nemusí dostaviť. Nuž, všetko zlé je na niečo dobré – desiatky rokov zasialo do vedomia dlhoročných organizátorov i účastníkov hlboké stopy, ktoré sa pretavili do jednoznačného postoja. Zmobilizovali sily i nápady, získali podporu spolupracujúcich organizácií a spolkov, sformulovali náhradné programové aktivity a presvedčili mesto Brezno, aby sa predsa len pridalo! A tak sa 52. ročník v roku 2019 konal, aj keď v osobitnom režime, tak trochu na kolene!

Z prijatia zástupcov organizátorov na mestskom úrade v Brezne. Foto: Stanislav Spáč

Z pôvodných piatich súťažných odborov sa uskutočnila iba prehliadka v literárnej tvorbe, a to vďaka Spolku slovenských spisovateľov a finančnému príspevku z Fondu na podporu umenia. Ostatné aktivity boli určené pedagógom a návštevníkom z Brezna a blízkeho regiónu – ukázal sa značný záujem o tvorivé dielne z viacerých odborov, prezentačné aktivity priamo v uliciach mesta či v kultúrnych inštitúciách. Na vlastné náklady sa podujatia zúčastnili aj niektorí tradiční súťažiaci z rozličných kútov Slovenska, v nijakom prípade si to nechceli odpustiť!

Z pôvodného trojdňového podujatia sa program zúžil do piatka 11. októbra 2019. Zato s parádnym obsahom!

Predpoludním sa uskutočnili tvorivé dielne na breznianskych stredných školách, záujem bol veľký. Zaujali BRIGITA ŠIMONOVÁ (Tvorivé písanie), VALENTÍN ŠEFČÍK (Od slova do slova – malá tvorivá poetická dielňa pre všetkých, čo sa radi hrajú so slovom), MATEJ STRUHÁR (Interpretačná tvorivá dielňa) či KATARÍNA NOSKOVÁ (nevyHORÍM – motivačný worshop). Po prijatí zástupcov organizátorov na mestskom úrade sa na breznianskom námestí konali rozličné umelecké pouličné prezentácie zásluhou pedagógov a študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ako aj ďalších účastníkov. Krásne priestory breznianskej synagógy boli svedkami slávnostného stretnutia prítomných „chalupkovcov“. O výtvarnú stránku sa postarali už spomínaní aktéri z PdF UMB, o hudobnú produkciu zasa hudobníci zo ZUŠ z Partizánskeho, úspešní účastníci detského Chalupkovho Brezna v krojoch osviežili podujatie milou prítomnosťou. Záverečná časť programu sa odohrala v Horehronskom múzeu, kde na úvod garantka literárnej prehliadky za odbočku SSS Jana Borguľová vyhlásila výsledky – dve poroty v poézii (Brigita Šimonová, Valentín Šefčík, Marcel Páleš) a próze (Jana Borguľová, Dušan Jarina, Július Lomenčík) zaradili účastníkov do troch pásiem – zlatého, strieborného a bronzového. Osobitné ocenenie odbočky SSS získala EVA HANČÁKOVÁ z Podbrezovej. V zlatom pásme v kategórii poézia sa umiestnili ROBERT HAKALA z Trebišova, MARTIN MUCHA zo Spišskej Novej Vsi, JANA STOPKOVÁ z Čimhovej, v kategórii próza IVAN BODNÁR z Trebišova, EVA HANČÁKOVÁ z Podbrezovej a ROBERT HAKALA z Trebišova.
Nasledovala zaujímavá prezentácia novej knihy dlhoročného „chalupkovca“, skúseného pedagóga ĽUBOMÍRA PAJTINKU Učiteľský otčenáš nepozná amen, po nej sa predstavili členovia literárneho zoskupenia z Banskej Bystrice Generácia NULA so svojou tvorbou (MARCEL PÁLEŠ, MARCEL PERECÁR, ĽUBO MAJER, PETER PAPŠO a HUDOBNÍK ROMAN BUHOVECKÝ).
„Chalupkovci“ sa teda zmobilizovali, za čo im patrí veľká vďaka. Veríme, že tohtoročný program vhodne premostil tradičnú prehliadku do 53. ročníka v roku 2020 v plnej programovej štruktúre. Vo vydanom bulletine k tomuto ročníku svoj vzťah k podujatiu krásne vyjadril viacnásobný laureát literárnej súťaže Valentín Šefčík: „Chalupkovo Brezno si nezaslúži improvizácie. Stalo sa veľkým na učiteľskej mape malého Slovenska. Zaslúži si byť vážnym faktom a dôležitým programovým bodom v každoročnom kalendári mesta Brezno... A tak sa obraciame na vás, milí producenti a režiséri: Podporte ten váš, či lepšie povedané náš festival umenia a kreativity učiteľov, otvorte brány mesta, ukážte nám, že sme tu vítaní. A my vám donesieme to najlepšie, čo v nás je. Pretože máme radi október. Október a Chalupkovo Brezno

JANA BORGUĽOVÁ

(Uverejnené: 30. 10. 2019; aktualizované: 12. 11. 2019)