Čestná pocta SSS Radomirovi Andričovi

23.04.2019 08:31

Na tohtoročnej Tatranskej literárnej jari, ktorá sa konala v dňoch 11. až 14. 4. t. r. v meste Vysoké Tatry a jeho okolí, sa zúčastnil aj srbský básnik Radomir Andrić (* 3. 3. 1944 v dedinke Ľubane, Ljubanje, pri Užiciach v Srbsku), ktorý je čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska (ZSS) a čestný člen Spolku slovenských spisovateľov. Pri príležitosti jeho významného okrúhleho jubilea mu predseda SSS Miroslav Bielik odovzdal 12. 4. t. r. v Domove slovenských spisovateľov Timrava Čestnú poctu SSS. Ocenenie R. Andrić získal s prihliadnutím na rozvoj dlhoročnej intenzívnej vzájomnej spolupráce medzi ZSS a SSS a osobitne aj vzhľadom na dnes už úspešný projekt Veľký pán Dunaj.

 

Predseda SSS Miroslav Bielik (vpravo) odovzdáva čestnú poctu SSS
básnikovi Radomirovi Andrićovi, čestnému predsedovi Združenia spisovateľov Srbska,
pri príležitosti jeho 75. narodenín. Foto: Milan Panić

Výnimočný medzinárodný projekt Veľký pán Dunaj, v rámci ktorého 9 podunajských štátov vydáva antológie poézie klasikov o európskej veľrieke Dunaj – v preklade do 8 jazykov – a plánuje vydať aj antológie ľudovej slovesnosti a súčasnej poézie na uvedenú tému, vznikol práve z iniciatívy R. Andrića ako predsedu ZSS (2010 až 2018) a predsedu SSS M. Bielika a zapojili sa doň spisovateľské združenia všetkých štátov, ktorými preteká rieka Dunaj Projekt predstavuje významný počin vo vzájomnom kultúrno-literárnom spoznávaní sa podunajských štátov, prehlbovaní vzťahov ich spisovateľských organizácií i príslušníkov národov, ktorým sa tak sprístupňujú klenoty klasickej poézie jednotlivých národných kultúr. Slovenská antológia Veľký pán Dunaj (SSS, 2019) sa prezentovala práve na tohtoročnej TLJ 2019 vo vile Flóra v Starom Smokovci, kde ju uvítal príhovorom aj R. Andrič.