Čestná pocta SSS Matici slovenskej

18.08.2019 09:00

Na slávnostnom zasadnutí Výboru Matice slovenskej k storočnici jej oživotvorenia v Martine dňa 3. augusta 2019 predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik blahoželal národnej ustanovizni k jubileu s tým, že SSS oceňuje jej nezastupiteľné účinkovanie v oblasti literatúry, knižnej kultúry, zásluhy pri ochrane a zveľaďovaní nášho národného kultúrneho dedičstva a kliesnenia ciest k slovenskej štátnosti a upevňovania vlastenectva v európskom priestore. Do rúk predsedu MS Mariána Gešpera (vľavo) symbolicky odovzdal Čestnú poctu SSS Matici slovenskej.

 

Foto: Ján Seman