Čestná pocta Spolku slovenských spisovateľov MARTINOVI VLADIKOVI, členovi SSS

26.10.2020 15:36

Dňa 18. 9. 2020 v Tatranskej galérii v Poprade uviedol do života svoju novú básnickú zbierku Šesťdesiat básní (2020) MARTIN VLADIK (* 22. 8. 1960), člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

Počas prezentácie knižky M. Vladikovi (na snímke vpravo) člen Predstavenstva SSS a riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko odovzdal Čestnú poctu SSS, ktorú mu udelilo predstavenstvo pri príležitosti okrúhleho životného jubilea.

Redakcia

Foto: archív Romana Michelka