Čestná pocta, pamätný list a písomné blahoželania ŠTEFANOVI CIFROVI

16.09.2020 13:47

Čestná pocta Spolku slovenských spisovateľov

Pri príležitosti šesťdesiatin Štefana Cifru, šéfredaktora Literárneho týždenníka (LT) a tajomníka Spolku slovenských spisovateľov (SSS), odovzdal jubilantovi predseda SSS MIROSLAV BIELIK za prítomnosti čestného predsedu SSS JAROSLAVA REZNÍKA, podpredsedov SSS PAVLA DINKU, PETRA MIŠÁKA, BORISA BRENDZU a členov Predstavenstva SSS 18. 8. t. r. v Knižnici slovenskej štátnosti Matice slovenskej ČESTNÚ POCTU SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV.

 

Jubilant Štefan Cifra (druhý sprava), vedľa Miroslav Bielik, Dušan Mikolaj
a členovia Predstavenstva SSS. Vpravo tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne
Margita Ivaničková recituje ukážky z poézie jubilujúceho básnika. Foto: Lena Riečanská

Pamätný list Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre

V deň narodenín 22. augusta udelila jubilantovi PAMÄTNÝ LIST Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre – „za podporu rozvoja vidieckej turistiky, agroturistiky na Slovensku a osobitne Malokarpatskej vínnej cesty“, ktorý mu ododbne odovzdal jej predseda FRANTIŠEK MACH v penzióne Hormónia v letovisku Modra-Harmónia dňa 12. septembra t. r. Na pamätnom liste je fotografia dúhy nad Modrou.

 

 

List nitrianskeho biskupa s blahoželaním

K životnému jubileu Š. Cifrovi zablahoželal nitriansky biskup Mons. VILIAM JUDÁK, ktorý na záver svojho listu zo 17. 8. t. r. uviedol: „V modlitbe Vám vyprosujem Božie požehnanie a prajem všetko dobré do Vášho osobného aj profesijného života.“

 

 

Písomné blahoželanie zakladajúceho šéfredaktora Literárneho týždenníka

V písomnom blahoželaní, ktoré jubilantovi odovzdal 18. 8. zakladajúci šéfredaktor LT prof. VINCENT ŠABÍK, uviedol: „Šéfredaktorovi Literárneho týždenníka Štefanovi Cifrovi – básnikovi a publicistovi – s vďakou za obnovenie pôvodného ikonického loga tohto časopisu Spolku slovenských spisovateľov, ktorý je kódom iniciatív jeho prírodnej, politickej, národnej duchovnej ekológie“.

 

Redakcia