České vyznamenanie IVANOVI V. HUDECOVI

20.11.2021 11:21

Podpredseda vlády a minister vnútra Českej republiky Jan Hamáček udelil IVANOVI VOTECHOVI HUDECOVI významné rezortné vyznamenanie za zásluhy o rozvoj česko-slovenskej archívnej spolupráce. V mene ministra mu ho odovzdal 26. 10. 2021 Václav Rameš, riaditeľ Štátneho archívu v Třeboni, v záhorskej obci Kopčany pred Kostolom sv. Margity Antiochijskej, ktorý patrí k najstarším sakrálnym stavbám na Slovensku z čias Veľkej Moravy.

Ivan V. Hudec, lekár, spisovateľ, bývalý minister kultúry Slovenskej republiky, sa už dlhé roky venuje štúdiu genealógie a rodopisnej práci. Autorsky sa podpísal pod vyše 40 podrobných a vysoko profesionálnych rodokmeňov významných slovenských osobností. Popritom sa sústreďuje sa demografický výskum repatriantských rodín z Dolnej zeme a regiónov, dnes ležiacich mimo slovenského a maďarského územia, ako je napríklad severný Spiš (Poľsko) alebo enklávy v Rumunsku. Zároveň sa usiluje ilustrovať špecifiká emigrácie a repatriácie obyvateľov Slovenska z bývalého Uhorska späť do vtedajšieho Česko-Slovenska. Od roku 2003 úzko spolupracuje so Štátnym archívom v Třeboni, podieľal sa na počiatkoch digitalizácie v juhočeských archívoch.

Václav Rameš odovzdáva Ivanovi V. Hudecovi (vľavo)
vyznamenanie pred Kostolom sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Pravidelne navštevuje třebonský archív, stál na začiatku Súpisu slovacík v juhočeských archívoch. Spolupracuje i so Zemským archívom v Opave. Svoje bohaté vedomosti a skúsenosti využíva i ako člen mnohých vedeckých a regionálnych organizácií, je členom Heraldického klubu SR a Slovenskej genealogickej a heraldickej spoločnosti.

K vyznamenaniu Ivanovi Hudecovi úprimne blahoželá redakcia Literárneho týždenníka i vedenie Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je členom.

Redakcia

Medaila Za zásluhy o české archívnictvo. Zdroj: archív Ivana Hudeca