Česká novinárska cena aj Slovákom – Laureátom je i Gustáv Murín, člen SSS

09.07.2020 12:32

V posledný júnový deň roku 2020 udeľovali ceny V. M. Krameria, zakladateľa novodobej českej žurnalistiky (je príznačné, že po všetkých zásluhách zomrel predčasne v chudobe a zabudnutý v roku 1808). Tento ročník bol naozaj výnimočný. Ako uvádza oficiálna správa: „Už po piaty raz sa tohoto roku – 30. 6. 2020 – konalo udeľovanie Krameriových cien za nezávislú žurnalistiku. Cenu udeľuje česká Asociácia nezávislých médií, ktorej predsedom je Stanislav Novotný. Asociácia i sama Krameriova cena vznikla z iniciatívy novinára a vysokoškolského pedagóga Petra Žantovského v roku 2015.

Zmyslom Krameriovej ceny je upozorniť na vynikajúcich žurnalistov i autorov literatúry faktu, a to bez ohľadu na to, či pôsobia v tzv. mainstreamových médiách alebo v tzv. alternatívnej mediálnej sfére. Od roku 2018 sa cena stala cenou medzinárodnou, oceňovaní sú rovnakou mierou publicisti a autori z Českej republiky i zo Slovenskej republiky – s cieľom upozorniť nielen na dávne spoločné kultúrne a historické korene a súvislosti, ale taktiež vidieť ,cez humná‘ do susednej krajiny bývalej federácie, ktorá rieši veľmi často podobné problémy, ako my tu.

Nositeľmi Krameriovej ceny 2020 za nezávislú žurnalistiku sú sociológ a publicista JAN KELLER, spisovateľ BENJAMIN KURAS, komentátor IVAN HOFFMAN, prírodovedec a autor literatúry faktu GUSTÁV MURÍN, novinár ĽUBOMÍR HUĎO, komentátor ĽUDOVÍT ŠTEVKO a investigatívny publicista a scenárista JOSEF HABAS URBAN.

V porote zasadla takmer už tradičná skupina hodnotiacich osobností: šéfredaktor denníka MF Dnes Jaroslav Plesl, člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek, šéfredaktor portálu První zprávy.cz Radomír Pekárek, šéf Asociácie nezávislých médií Stanislav Novotný a tohoto roku po prvý raz aj emeritný diplomat, historik a dnes najmä politický komentátor Jaroslav Bašta.“

 

***

A teraz, ako hovoril pán Štepka v jednej zo svojich hier, „na maržo“:

Kto pozorne čítal a spočítal, zistil, že táto prestížnu cenu v tomto roku udelili až štyrom slovenských autorom. Teda, že naši českí kolegovia založili a udržujú takéto verejnosťou pozorne sledované (sála Michnovho paláca bola plná) hodnotenie novinárskej práce nielen v Čechách, ale aj na Slovensku a sú ústretoví až do tej miery, že väčšina ocenených prišla zo Slovenska.

Mňa osobne potešilo stretnutie s Ivanom Hoffmanom, ktorého som nevidel hádam od Nežnej a ktorý vo svojom prejave upozornil, že sa akousi čudnou špirálou vraciame pred November 1989, aby sme sa už opäť mali prečo báť o slobodu prejavu. Keď som začínal v roku 1994 svoju misiu v rámci celosvetovej spisovateľskej organizácie PEN International, v ktorej som vytrval štvrťstoročie, nezišlo mi na um, že sa niečo také môže stať aj u nás.

Názorným príkladom je Josef Habas Urban (scenár filmu Habermanův mlýn), ktorý napriek prekážkam vedel vypátrať a spísať skutočný príbeh troch mladých turistov (Návrat do Valbone, vyd. 2019), ktorí boli v severnom Albánsku obeťami vtedy obľúbeného biznisu a „rozporcovaní“ na orgány. Tento otrasný prípad nebol dodnes oficiálne vyšetrený, keďže hlavou tejto obludnej praktiky bol Hašim Tači, dnes už obvinený, ale desaťročia chránený západnými politikmi.

Napriek útokom závislých médií a ešte závislejších novinárov (najzúrivejšie u nás sú tiež-novinárky) z minulosti si Asociácia nezávislých médií udržuje vysokú úroveň členov poroty i samej slávnosti, na čom má nemalú zásluhu Viktorie Hradská, keďže s dnes už nebohým manželom Alexom Koenigsmarkom v deväťdesiatych rokoch založili a viedli pozoruhodný Salón kritického myslenia, navštevovaný domácimi i zahraničnými osobnosťami (napríklad bývalým maďarským prezidentom Árpádom Gönczom, Jiří Dienstbierom, ale aj Sašou Vondrom a za Slovensko Rudolfom Chmelom a ďalšími). Na výročných konferenciách tohoto Salónu v Litoměŕicích už vtedy aktívne vystupoval Petr Žantovský, iniciátor spomínanej ceny.

Zvlášť sympatické bolo konštatovanie jedného z ocenených a zdôraznené aj predsedom Asociácie nezávislých médií S. Novotným, že ani alternatívne médiá nemajú patent na jedinú pravdu.

Ak sa teda v boji za slobodu slova a právo na vlastný názor dnes spájajú české a slovenské osobnosti žurnalistiky, je to dobré znamenie...

(gm)

 

***

Spisovateľov literatúry faktu a prírodovedcovi GUSTÁVOV MURÍNOVI, ktorý je členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a prispievateľom Literárneho týždenníka (LT), v mene vedenia SSS i redakcie LT k udeleniu ceny V. M. Krameria blahoželáme.

K oceneniu, samozrejme, blahoželáme všetkým tohtoročným laureátom ceny.

Redakcia