Ceny Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu

19.06.2018 08:46

FOTOGALÉRIA: Ceny Literárneho fondu v Bratislave (12. 6. 2018)
 

V utorok 12. júna 2018 odovzdali v Zičiho paláci v Bratislave ceny Literárneho fondu za pôvodnú literatúru za rok 2017. Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu získal Anton Baláž za dielo Povedz slovo čisté (LIC). Cenu Ivana Kraska neudelili. Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku patrí Lászlóovi Barakovi za dielo Én nem menni lakni külföld (Nepôjdem žiť do zahraničia, Kalligram), Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal Jozef Zbihlej za dielo Naodynci z požovklym listiam (Osamote so zožltnutým lístím, SUSS), za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny Ivan Jackanin za preložené dielo Ľuboš Jurík: Rik dovšyj niž storiččia (Rok dlhší ako storočie, Timpani).

A. Baláž (vľavo) preberá Cenu Literárneho fondu za pôvodnú
tvorbu za dielo Povedz slovo čisté (LIC) z rúk J. Tazberíka.
Vedľa L. Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu

 

Cenu Alexandra Pavloviča 2016 – 2017 za pôvodné dielo v rusínskom jazyku dostala Ľudmila Šandalová za dielo Červenyj bereh (Červený breh, Tota agentura). Prémie za literárnu tvorbu V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu ocenenie získali: v kategórii poézia Oľga Gluštíková za dielo Atlas biologických žien (EMSA časopisu Dotyky), v kategórii próza Jaroslav Klus za dielo Pseudologia phantastica (VSSS), v kategórii dráma Ladislav Kerata za dielo Dobro (DAB Nitra), v kategórii detská literatúra Peter Karpinský za dielo Teta Agáta a jej mačacia sedmička (Perfekt), v kategórii literatúra faktu Ivan Mrva za dielo Mária Terézia – vladárka a matka (Perfekt), v kategórii literárna veda Andrea Bokníková za dielo Potopené duše (Aspekt), v kategórii esejistika Rút Lichnerová za dielo Hlbiny bezpečia (LIC).

Zľava: J. Klus, A. Hlavoník, predseda odbornej poroty LF pre pôvodnú tvorbu, N. Kolárová, R. Michelko, G. Hrbatý, O. Gluštíková, J. Tazberík, predseda výboru Sekcie pôvodnej literatúry Literárneho fondu

 

V rámci Ceny Ivana Kraska prémie získali: Nina Kollárová za dielo Premlčané ticho (EMSA časopisu Dotyky), Mara Stanková za dielo LottiNElásky (Marenčin PT), Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovký za dielo Apokalyptická dráma (EMSA časopisu Dotyky).

V rámci Ceny Imre Madácha prémie dostali: Anikó N. Tóth za dielo Szabad ez a hely? (Máte tu voľné?, Kalligram), Zoltán Szalay za dielo Felföld végnapjai (Posledné dni Hornej zeme, Kalligram), Pál Száz za dielo Fűje sarjad mezőknek (Tráva v poliach bujnie, Kalligram).

V rámci Ceny Ivana Franka prémie získali Vasiľ Dacej za dielo Karnaval – Karneval (SUSS) a Prokip Kolisnyk za dielo Čarunka misterij – Voština mystérií (SUSS).

V rámci Ceny Alexandra Pavloviča 2016 – 2017 prémiu dostal Mikuláš Kseňák za dielo Medviďata na prohuľci – Medvieďatá na prechádzke (Kolysoćka).

-red-

Foto: Štefan Cifra

 

(Zdroj: Literárny týždenník 23 – 24, 20. 6. 2018)