Ceny Egona Erwina Kischa za rok 2015 v českom Letohrade získali aj šiesti členovia SSS – BLAHOŽELÁME

28.09.2016 11:55

V českom meste Letohrad, meste literatúry aktu, v pevnosti Orlice slávnostne odovzdali 21. septembra 2016 medzinárodné a regionálne Ceny Egona Erwina Kischa za najkvalitnejšie diela literatúry faktu za rok 2015. Český Klub literatúry faktu a slovenský Klub literatúry udelili tieto ceny už po dvadsiaty piaty raz. Mimoriadnu cenu získal český exprezident Václav Klaus za knihu Zápisky a postřehy z cest (Grada, 2015). Hlavnú cenu zo Slovenska udelila porota Antonovi Blahovi za sériu súdnych príbehov s názvom Manderla a Modrý Maurícius (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015).

Na fotografii laureáti medzinárodnej Ceny Egona Erwina Kischa
pred hotelom v pevnosti Orlice v českom meste Letohrad 21. 9. 2016.
Zľava Štefan Nižňanský, Dušan Mikolaj, Pavol Dinka, Anton Blaha,
Jozef Leikert a Ivan Szabó (porotca súťaže).

Hlavnú cenu z Česka udelili Jaroslavovi Pospíšilovi, Hubertovi Valáškovi a Hane Pospíšilovej za dielo Herr Direktor a ti druzí. Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů (Kniha Zlín, 2015).

Medzinárodné ceny Egona E. Kischa získali zo Slovenska Viliam Apfel za knihu Legenda v kameni (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015), Ján Čomaj za knihy Súboje s priekliatím. Neskutočné príbehy II (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015) a My a čas (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015), Pavol Dinka za dielo Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015), Jozef Leikert a Mária Macková za knihu Hlas srdca. Osobnosť výnimočného slovenského chirurga Jaroslava Simana (Luna, 2016), Dušan Mikolaj za dielo Belo Kapolka – citlivá tatranská žula (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015), Štefan Nižňanský za knihu Lesk a bieda slovenského hokeja (Stefany Film, s. r. o., 2015) a Milan Vároš za knihy Poklady panovníkov a slovenskej šľachty. Osudy stratených umeleckých pamiatok (Príroda, 2015), Velikáni výtvarného umenia. Osudy slávnych maliarov a ich obrazov (Príroda, 2015), Osudy umeleckých zbierok (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015). Porota okrem toho udelila aj niekoľko čestných uznaní. Oceneným úprimne blahoželá redakcia Literárneho týždenníka.

Medzi ocenenými sú aj šiesti členovia SSS – Anton Blaha, Ján Čomaj, Pavol Dinka, Jozef Leikert, Dušan Mikolaj, Milan Vároš –, ktorým blahoželáme aj v mene vedenia SSS.

-red-

Všetci laureáti medzinárodnej Ceny Egona Erwina Kischa
s porotcami v českom meste Letohrad 21. 9. 2016

Foto: © Miroslav Póša

(Zdroje: Literárny týždenník, ročník XIX, č. 31 – 32 (28. 9. 2016), ISSN 0862-5999, s. 15; tls)