Cena Stražilovo za poéziu ZDENKE VALENTOVEJ-BELIĆOVEJ

01.10.2020 03:17

Zdenka Valentová-Belićová, poetka a prekladateľka z Nového Sadu, šéfredaktorka časopisu Nový život, získala cenu Stražilovo za novú básnickú zbierku Apokryfy podľa Lilit a iné zatratenia. Zbierku v srbskom jazyku (Apokrifi po Lilit) vydalo Brankovo kolo a po slovensky Spolok slovenských spisovateľov (oba 2020).

Cenu Z. Valentovej-Belićovej udelili 5. 9. t. r. v rámci 49. ročníka literárneho festivalu Brankovo kolo, ktorý tradične usporiadala rovnomenná ustanovizeň sídliaca v srbskom mestečku s bohatou kultúrnou tradíciou Sremski Karlovci, tentoraz od 4. do 14. 5. V dôsledku protipandemických opatrení sa v rovnakom termíne konali aj Jarné Brankove dni (presunuté z apríla). Cenu Z. Valentovej-Belićovej udelili 5. 9. t. r. v rámci 49. ročníka literárneho festivalu Brankovo kolo, ktorý tradične usporiadala rovnomenná ustanovizeň sídliaca v srbskom mestečku s bohatou kultúrnou tradíciou Sremski Karlovci, tentoraz od 4. do 14. 5. V dôsledku protipandemických opatrení sa v rovnakom termíne konali aj Jarné Brankove dni (presunuté z apríla).

Na snímke (v strede) Zdenka Valentová-Belićová
s cenou Stražilovo za poéziu. Foto: archív

Vo svojej v poradí druhej básnickej zbierke Apokryfy podľa Lilit a iné zatratenia Z. Valentová-Belićová demystifikuje patetické a zaužívané spôsoby písania o žene, t. j. o ponímaní mužského a ženského princípu. Apokryfy ako skrývané alebo zakázané texty vždy patrili do nekanonickej literatúry a tajne sa šírili vo verejnosti. Podľa legendy Lilit bola prvá Adamova žena, stvorená – nie z jeho rebra, ako neskoršia Eva, ale zo zemského prachu, bahna – podobne ako sám Adam. O súčasnej Lilit sa spravidla píše vo vzťahu k erosu a tanatosu. Aj jedno aj druhé autorka spochybňuje a neustále prehodnocuje, relativizujúc kanonizované horizonty týchto otázok. V celej knihe cítiť duch skúsenej poetky, pomazanej kultom knižnice, úspešnej symbiózy lyrickej a filozofickej výpovede, ktorou chce nanovo a inak vyhodnotiť mytologické a biblické matrice a nastaviť ich podľa vlastnej vízie sveta, čo najvýstižnejšie umožňuje práve poézia.

-red-

 

***

Ocenenej Zdenke Valentovej-Belićovej v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov a redakcie Literárneho týždenníka blahoželáme.