UŽ DNES UZÁVIERKA – Súťaž určená mladým autorom poézie Cena Rudolfa Fabryho – uzávierka 5. novembra 2018

05.11.2018 08:08

Spolok slovenských spisovateľov, obec Budmerice, Literárne informačné centrum a časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY

vyhlasujú

10. ročník básnickej súťaže

Cena Rudolfa Fabryho

Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného básnického literárneho diela.

Každý autor môže poslať min. 5, max. 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu do 200 veršov.

Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku.

Súťaž je anonymná. Na nijakej strane príspevku (básne) nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci uvedie svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo) v sprievodnom e-maile.

Súťažné práce je nevyhnutné poslať na e-mailovú adresu: cenarudolfafabryho@gmail.com – v predmete správy treba uviesť: Cena Rudolfa Fabryho 2018.

O zaradení do súťaže rozhoduje dátum doručenej e-mailovej pošty.

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je 5. novembra 2018.

Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie finančných (laureát 300 , 3 prémie každá po 100 ) a vecných cien sa uskutoční na konci roka 2018 v Budmericiach.

Laureátovi a oceneným v súťaži Cena Rudolfa Fabryho sa poskytne možnosť vydať debutovú básnickú zbierku v Edícií mladých slovenských autorov časopisu DOTYKY.

(Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie bude súčasťou slávnostného kultúrno-umeleckého podujatia v Budmerickom kaštieli, je nevyhnutné, aby sa ho ocenení autori osobne zúčastnili. Výnimky sú možné len po dohode s organizátormi alebo v prípade, že je autor na dlhodobom pobyte v zahraničí.)

 

Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia.

 

 

(Uverejnené: 1. 11. 2018; aktualizované: 5. 11. 2018)