Cena Karla Čapka JOZEFOVI LEIKERTOVI

01.10.2022 11:47

Spoločnosť bratov Čapkovcov a Kruh priateľov českej kultúry udeľujú od roku 1990 Cenu Karla Čapka. V dvojročných intervaloch túto cenu odovzdávajú v Trenčianskych Tepliciach významným českým a slovenským osobnostiach kultúry, literatúry, publicistiky, filmu a divadla, ktoré sa zaslúžili o šírenie posolstva diel bratov Čapkovcov. V Trenčianskych Tepliciach odovzdávanie ceny organizujú preto, lebo v tomto kúpeľnom meste pôsobil otec bratov Čapkovcov ako lekár. Karel s Josefom za ním často chodievali a vytvorili tu časť svojho literárneho a výtvarného diela. Doterajšími laureátmi ceny sú napríklad herci Radovan Lukavský, Josef Abrhám, Jozef Kroner, Ladislav Chudík, Martin Huba, Milan Lasica, Emília Vášáryová, Viera Strnisková, režiséri Juraj Jakubisko, Vladimír Rusko, literárni vedci Jiří Opelík, Miloš Tomčík, spisovatelia Ivan Klíma, Marie Šulcová, Peter Karvaš, Ladislav Ballek. Tohto roku bol Cenou Karla Čapka poctený aj člen Spolku slovenských spisovateľov JOZEF LEIKERT za diela literatúry faktu, ako aj za rozšírenie poznania o konci života Josefa Čapka a začlenení Karla Čapka medzi spisovateľov literatúry faktu.

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov i redakcia Literárneho týždenníka Jozefovi Leikertovi úprimne blahoželá.

Redakcia