Cena Fra Angelica 2017 aj členom SSS Márii Bátorovej a Vincentovi Šabíkovi

02.03.2017 04:58

Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, vo štvrtok 23. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne odovzdali desiatim osobnostiam kultúrno-umeleckého života na Slovensku ceny, ktorými katolícka cirkev vyjadruje uznanie umelcom za ich kresťanský prínos do umenia.

Laureátmi cien, ktoré udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, sa roku 2017 stali: v kategórii slovesné umenie: spisovateľka, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., a kulturológ, estetik, literárny vedec a germanista prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., ktorí sú aj členmi Spolku slovenských spisovateľov, a gréckokatolícky kňaz, publicista, redaktor a vysokoškolský pedagóg PeadDr. František Dancák; v kategórii výtvarné umenie: dizajnér, sklár, medailér, akad. sochár Michal Gavula, reštaurátor, akad. sochár Juraj Maták, maliarka, umelecká šperkárka a medovnikárka Remígia Biskupská – in memoriam, výtvarník, maliar, grafik a knižný ilustrátor Jozef Vydrnák; v kategórii hudobné umenie dirigent: zbormajster prof. Mgr. Ladislav Holásek, sopranistka a pedagogička Mgr. art. Irena Lukáčová, organista a pedagóg Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Ceny Fra Angelica odovzdávali spolu s ordinárom Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR a predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska Mons. Františkom Rábekom aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák i bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Za ocenených všetkým prítomným poďakovala M. Bátorová. Slávnostné chvíle spríjemnila spevom ocenená I. Lukáčová.

Na slávnosti ocenili aj najlepších študentov celoslovenskej literárnej súťaže Tváre s úsmevom milosrdenstva. Víťazom sa stala 15-ročná študentka z tvrdošínskeho gymnázia Katarína Káziková s prácou Adventné predsavzatie. Na druhom mieste sa umiestnila 18-ročná Bratislavčanka Claire Grdničová z Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave s prácou Milosrdný ako Ježiš. Tretie miesto získala Adriana Šípková zo Zavaru, 17-ročná študentka z tej istej školy s prácou Milosrdenstvo.

 

Spracoval ŠTEFAN CIFRA
 

(Zdroje: www.tkkbs.sk; www.ordinariat.sk)