Cena Egona Erwina Kischa (uzávierka 30. 4. 2019)

13.03.2019 07:20

Správa odkazu E. E. Kischa v Prahe v spolu­práci s Klubom autorov literatúry faktu v Českej republike a Klubom spisovateľov literatúry fak­tu na Slovensku vypisuje ďalší ročník prestížnej literárnej súťaže o Cenu Egona Erwina Kischa. Súťaž sa zameriava výlučne na diela z oblasti li­teratúry faktu, ktoré vyšli v prvom vydaní v ro­ku 2018. Knihy do súťaže môže prihlásiť autor alebo vydavateľ. Podmienkou prihlášky do súťa­že je doručenie dvoch výtlačkov knihy s krátkou anotáciou do 30. apríla 2019 na adresu: Klub spisovateľov literatúry faktu, Laurinská 2, 815 84 Bratislava.

JOZEF LEIKERT, Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku

 

Zdroj: Cena Egona Erwina Kischa. In: Literárny týždenník. Ročník XXXII., č. 9 – 10 (13. 3. 2019). SSN 0862-5999, s. 15.