Celoslovenská literárna súťaž STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Uzávierka 30. septembra 2023)

07.04.2023 16:04

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín

VYPISUJÚ

XXXI. ročník CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO pre stredoškolákov a dospelých

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Žánre

I. PRÓZA * II. POÉZIA

Vekové kategórie

MLÁDEŽ (15-20 rokov) • DOSPELÍ

 

Tematické oblastí

a) MLČANIE KAMEŇA

V tomto roku si organizátori v Trenčíne pripomenú 170. výročie úmrtia ADELY OSTROLÚCKEJ, osudovej priateľky a lásky ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, ktorá pochádzala zo šľachtickej rodiny. Hlboký a čistý vzťah lásky, ktorá sa dotýka duše. Najväčšie nevyslovené tajomstvá lásky sa ukrývajú pod náhrobnými kameňmi...

Ďalším tematicky významným výročím je 30. výročie samostatnej slovenskej štátnosti.

b) BEZ OBMEDZENIA ŽÁNRU A TÉMY

 

Súťažné podmienky

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, z väčších diel ukážky
max. v rozsahu 7 strán, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

 

Súťaž nie je určená pre členov spisovateľských organizácií.

Posielanie príspevkov do súťaže

 

* Tri exempláre (napísané na PC / strojom) pošlite na adresu:

Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ulica č. 1, 911 82 Trenčín

* Jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.

* Príspevky do súťaže môžete posielať do 30.9. 2023.

ráce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

* Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt. Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.

 

* Fond na podporu umenia sa rozhodol súťaži neudeliť nijakú podporu, napriek tomu sa organizátori rozhodli súťaž vyhlásiť a realizovať v komornejších podmienkach.

 

* Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

* Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.

* Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2023. Presný termín autorom ocenených prác oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.

 

KONTAKT:

Janka Poláková

(mobil: 0910 176 524)