Celodňová séria podujatí Matice slovenskej, SZPB a Spolku slovenských spisovateľov k významným výročiam

23.12.2023 19:51

K 80. výročiu Vianočnej dohody, prezentácia knihy MEMORABILITA/SPOMIENKY, beseda s profesorom Vincentom Šabíkom a odovzdanie pozostalosti MANŽELOV GAŠPAROVCOV Matici slovenskej

Niekoľko organizácií a spolkov na čele so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Maticou slovenskou (MS) si pripomenulo 80. výročie Vianočnej dohody, ktorá predznamenala vznik Slovenského národného povstania. V rámci podujatia bola uvedená kniha MEMORABILITA/SPOMIENKY k budúcoročnému okrúhlemu výročiu SNP a nezabudlo sa ani na okrúhle 70. výročie úmrtia účastníka SNP a slovenského dramatika, matičiara, spisovateľa Júliusa Barča-Ivana. Súčasne si Matica slovenská (v spolupráci aj so Spolkom slovenských spisovateľov) uctila žijúcu osobnosť slovenskej kulturológie Vincenta Šabíka (86 r.). Matica taktiež prijala dar v podobe literárneho a výtvarného dedičstva manželov Gašparovcov, ktorý sprostredkovala zakl. čl. MS, bývalá poslankyňa a športovkyňa Romana Tabak.

Okrúhle výročie Vianočnej dohody

Úvodné podujatie sa konalo 21. decembra 2023 priamo na mieste, kde Vianočná dohoda vznikla, teda na Gajovej ulici v Bratislave. Spoluorganizátormi boli SZPB, Matica slovenská, Inštitút ASA, Spoločnosť Ladislava Novomeského, Spolok slovenských spisovateľov (SSS) a ďalšie organizácie. Vianočná dohoda vznikla v ilegalite ako dokument, v ktorom sa tak ľavicoví (Ladislav Novomeský, Gustáv Husák, Karol Šmidke, Ivan Horváth), ako aj pravicoví politici (Jozef Lettrich, Matej Josko, Ján Ursíny) zhodli v jednotnom, nadkonfesionálnom a nadideologickom postupe v boji proti fašizmu. 

Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (tretí zľava)
pred bytovým domom na Gajovej ul., kde je umiestnená
pamätná tabuľa o Vianočnej dohode

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (SMER-SSD) vyzdvihol význam tohto dokumentu pre slovenské dejiny, ako aj zásluhy sociálneho demokrata Ivana Horvátha, ktorý má budúci rok 120. výročie narodenia. Bližšie reálie vzniku Vianočnej dohody priblížil vedec Miroslav Pekník a na záver avizoval organizátor Martin Krno (OV SZPB, Bratislava) pripravovanú konferenciu k Vianočnej dohode, ktorá sa uskutoční začiatkom roka 2024.

Uviedli do života knihu MEMORABILITA/SPOMIENKY

 Pokračovanie podujatia, ktoré uviedol Dr. Ladislav Skrak (SZPB, MS), sa uskutočnilo v priestoroch SZPB na Štúrovej ulici, kde bola uvedená kniha MEMORABILITA (ed. Ladislav Skrak, Martin Krno), ktorá je spojením prezentácie umeleckých diel s tématikou SNP, ako aj textov k podujatiam Matice slovenskej a SZPB k problematike SNP. Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Medzi autormi textov sú predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ďalej Jozef Leikert, Juraj Sarvaš (rozhovor s nedávnom zosnulým hercom, recitátorom a režisérom), Dušan Čaplovič, Eva Mária Chalupová, Vladimír Mináč ml. či Vladimír Husák.

Roman Michleko (vľavo) a Ladislav Skrak

Knihu Memorabilita/Spomienky slávnostne uviedol do života poslanec a predseda Výboru pre kultúru a média Národnej rady SR Roman Michelko (SNS) s Ladislavom Skrakom.

Zároveň si Matica a SZPB pripomenuli vedeckým príspevkom život a tvorbu dramatika a účastníka SNP JÚLIUSA BARČA-IVANA (štúdiu uviedol Lukáš Perný zo Slovenského literárneho ústavu MS).

Beseda profesorom VINCENTOM ŠABÍKOM

Tretia časť zo série podujatí pokračovala v bratislavskom Dome Matice slovenskej (priamo v Galérii Matice slovenskej), kde bola usporiadaná beseda s profesorom kulturológie Vincentom Šabíkom (86), ktorá sa venovala predovšetkým otázkam vzniku slovenskej štátnosti, ktorej korene sú tak vo Vianočnej dohode (princíp rovný s rovným medzi Čechmi a Slovákmi), ako aj v zákone o federácii z roku 1969, bez ktorého by podľa Šabíka nemohla vzniknúť ani samostatná Slovenská republika. Podujatie uviedol tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner a diskutéri sa dotkli aj otázok kultúrnej politiky.

Vincent Šabík (vpravo) a Lukáš Perný počas besedy

V. Šabík upozornil na nezameniteľný význam časopisu Literárny týždenník pre vznik samostatnej Slovenskej republiky či procesu federalizácie Zväzu československých spisovateľov, na základe ktorej vznikol Zväz slovenských spisovateľov, kontinuálny predchodca dnešného SSS.

Zbierka literárnej a výtvarnej pozostalosti MANŽELOV GAŠPAROVCOV

Po diskusii Matici slovenskej slávnostne odovzdali zbierku literárnej a výtvarnej pozostalosti manželov Gašparovcov, vrátane obrazov Bratislavy či knihy Fontána pre Zuzanu. Dar sprostredkovala bývalá poslankyňa a členka Matice slovenskej Romana Tabak a p. Jelínková, ktorá pozostalosťou pôvodne disponovala.

***

V závere podujatia avizoval predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej Ladislav Skrak pripravovanú vernisáž slovenských výtvarných umelcov z radov Matice slovenskej a SZPB, ktorá sa uskutoční budúci rok v Štrasburgu. 

LUKÁŠ PERNÝ

(medzititulky redakcia)

Foto: Ladislav Skrak a archív autora

 

Záznamy z podujatia sú k dispozícii na Youtube a sieti TIKTOK:

* 80. výročie Vianočnej dohody: https://www.tiktok.com/@lucasperny_/video/7315300757983579425https://youtu.be/UVpg9xhJQi0

* Diskusia s kulturológom Vincentom Šabíkom: https://www.youtube.com/watch?v=xYOwBt9sAAo

70. výročie úmrtia Júliusa Barča-Ivana: https://www.youtube.com/watch?v=z63Y_LcKWoI

* Odovzdanie pozostalosti Gašparovcov pre Maticu slovenskú: https://www.tiktok.com/@lucasperny_/video/7315316246596177185