Blahoželanie Vincentovi Šabíkovi od Sergeja Makaru

26.09.2017 11:43

Srdečne  BLAHOŽELÁM  priateľovi, profesorovi Vincentovi ŠABÍKOVI, k významnému životnému jubileu s úprimnou úctou k jeho vedeckej, literárnej a publicistickej mnohovýznamnej činnosti so želaním zdravia, životnej pohody a nevyčerpateľného prameňa tvorivej energie do ďalších plodných rokov.

Sergej Makara