BIELORUSKÍ SPISOVATELIA A KULTÚRNI PRACOVNÍCI SA STRETLI NA SLOVENSKU SO ZÁSTUPCAMI SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

24.06.2015 07:49

V dňoch 20. až 27. júna zavítala na Slovensko delegácia bieloruských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov. Pri príležitosti 80. výročia návštevy veľkého bieloruského básnika Janka Kupalu na Slovensku prišli putovať po jeho stopách, spoznať sa so slovenskými kolegami od pera a kultúrnymi pracovníkmi a zoznámiť sa s našou kultúrou a vlasťou, na ktorú J. Kupala spomínal s veľkou úctou. Ich cesta sa začala v sobotu Ružomberku, v nedeľu docestovali do Bratislavy, kde mali pripravený na pondelok program, z Bratislavy sa v utorok odobrali do Modry, odtiaľ v stredu do Piešťan a vo štvrtok a piatok do Tatier, aby sa mohli v sobotu vrátiť do Bieloruska.

V Bratislave ich privítali zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov, ktorí im zabezpečili bohatý program, vrátane možností spoznať naše hlavné mesto.

Bieloruskí hostia najskôr absolvovali za účasti predsedu SSS Miroslava Bielika, bývalého veľvyslanca SR v Bielorusku Mariána Servátku, ktorý pomohol celú návštevu sporstredkovať, a šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefana Cifru, prijatie u námestníčky primátora mesta Bratislavy Ivety Plšekovej v Červenom salóniku v Primaciálnom paláci. Hosťom sa prihovoril i riaditeľ Mestskej knižnice Juraj Šebesta, ktorý je aj spisovateľom. Po srdečnom prijatí bieloruských hostí, za tlmočníckej pomoci Natálie Kariny, profesorky bieloruštiny na nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa, previedol Š. Cifra bratislavskými ulicami a uličkami až na Bratislavský hrad, a sprostredkoval im stručný výklad najvzácnejších pamiatok, dominánt, historických udalostí, osobností na tejto krátkej poznávacej ceste. Na poludnie hosťom podal v Klube slovenských spisovateľov obed riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Szerdahély, ktorý ich privítal na Slovensku a vyjadril vieru, že vzájomná spolupráca sa bude prehlbovať. Vedúca delegácie Alena Ľaškevičová, riaditeľka Štátneho literárneho múzea Janka Kupalu, a Anatoľ Butevič, podpredseda Bieloruského fondu kultúry, člen Zväzu spisovateľov Bieloruska, počas obeda oficiálne poďakovali za srdečné prijatie na Slovensku.  Popoludní sa v klube uskutočnilo podujatie pri príležitosti bieloruskej návštevy s členmi SSS, ktoré bolo venovaná spomienke na cestu Janka Kupalu po Slovensku. Otvoril ho predseda SSS M. Bielik. Podčiarkol historický význam návštevy sovietskych spisovateľov v roku 1935 na Slovensku tak pre vzájomné spoznávanie spisovateľov, ako aj pre varovanie pred hrozbou vojny. Upozornil, že chvíle tohtoročnej návštevy obsahujú v sebe oba rozmery návštevy spred osemdesiatich rokov, keďže aj dnes je nanajvýš prospešné spoznávať sa, a, čo je smutnejšie, aj dnes je hrozba vojny v Európe prítomná. V programe, ktorého moderovania sa ujal Marián Servátka, vystúpil po úvodnom slove riaditeľky Štátneho literárneho múzea Janka Kupalu profesor Mikalaj Trus, vedúci katedry bieloruskej filológie Bieloruskej štátnej technologickej univerzity V Minsku, ktorý napísal o ceste J. Kupalu po Slovensku knihu. V nej priblížil stretnutia bieloruského spisovateľa so slovenskými spisovateľmi a výtvarníkmi, okrem iných s Gejzom Vámošom, Jánom Poničanom či Jankom Alexym. Tajomník SSS Ján Tazberík predniesol pozdravný list, ktorý bieloruskej delegácii zaslal minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lačkák. Vzácnym hosťom podujatia bol aj bieloruský veľvyslanec na Slovensku Vladimír Serpikov, ktorý predniesol ďakovný list bieloruského ministra kultúry slovenskému diplomatovi Mariánovi  Servátkovi za jeho dlhoročnú misiu, i po ukončení jeho veľvyslaneckého obdobia, v prospech bieloruskej kultúry a šírenia dobrého mena Bieloruska na Slovensku i v Európe. V programe vystúpili aj zástupkyne bieloruských médií. Na potrebu spoznávania sa a spolupráce, najmä v otázkach hľadania miesta národných kultúr a identity v súčasnom svete globalizácie, upozornila Ľudmila Rublevskaja, analytička denníka Sovietskaja Belorussija, členka Zväzu spisovateľov Bieloruska.  Tatiana Sivecová (Sivec), hlavná redaktorka týždenníka Litaratura i mastactva (Literatúra a umenie), členka Zväzu spisovateľov Bieloruska, ktorá vyjadrila vieru v spoluprácu s partnerským Literárnym týždenníkom. Takisto predniesla báseň Miroslava Bielika, ktorú preložila do bieloruštiny, spolu s ďalšími básňami súčasných slovenských básnikov.  Za slovenskú stranu vystúpil šéfredaktor Literárneho týždenníka, ktorý ocenil výzvu bieloruských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov k dialógu kultúr a národov, ako možnosť šíriť hodnoty pôvodnej literatúry a kultúry, ale aj spájania sa v zápase o mierové riešenia vojenských konfliktov, ktoré prinášajú nešťastie a smrť tisíckam nevinných obetí, vrátane detí. Za slovenskú stranu vystúpila aj riaditeľka Hudobného a literárneho múzea – ŠVK v Banskej Bystrici Soňa Šváčová, ktorá informovala o bohatej spolupráci so Štátnym múzeom J. Kupalu. Jej výsledkom je už zrealizovaná výstava Janko Kupala na Slovensku, ale aj pripravovaná výstava Bieloruské ľudové hudobné nástroje. Za bieloruskú stranu sa prihovoril aj  Anatoľ Butevič, ktorý poukázal na spoločné korene a kultúrne väzby slovenských národov a zodpovednosť spisovateľov a kultúrnych pracovníkov za šírenie autentických hodnôt a ich vštepovanie najmä mladej generácii. Celú návšteva bieloruských hostí na Slovensku, ich program, stretnutia so slovenskými hostiteľmi nahrávali pracovníci druhého Celonárodného televízneho kanálu Bieloruska, aby mohli z návštevy vytvoriť dokument, ktorý odovzdá bieloruským divákom posolstvo z cesty po stopách J. Kupalu a zo stretnutí so slovenskými spisovateľmi, kultúrnymi pracovníkmi i zástupcami samospráv v mestách a na miestach, ktoré kedysi J. Kupala navštívil.

Pred záver podujatia Marián Svervátka prečítal pamätný telegram J. Kupalu, v ktorom sľubuje, že sa na Slovensko vráti, s tým, že aj keď už nežije, jeho sľub naplnili jeho rodáci, vzácni hostia z Bieloruska. Napokon Miroslav Bielik poďakoval Natálii Korine za obdivuhodný výkon tlmočenia celého maratónu podujatia z i do bieloruštiny na vysokej profesionálne úrovni, bieloruským hosťom za ich prínos k dobrým vzťahom a kultúrnu misiu a vyjadril vieru, že sa spolupráca bude prehlbovať a prinesie vzájomne výhodné spoznávanie i plody v podobe prekladania tvorby súčasných bieloruských spisovateľov do slovenčiny i súčasných slovenských spisovateľov do bieloruštiny.

 

Spracoval Štefan Cifra

Foto: autor

 

Z prijatia bieloruských hostí a zástupcov SSS v Primaciálnom paláci

Pozrite si FOTOGALÉRIU Bieloruskí spisovatelia na Slovensku.