Bibliotéka 2023 v Bratislave

08.11.2023 19:42

V sobotu 11. 11. 2023 o 10 hod. v Literárnom stredisku č. 1 – predstavenie knižnej novinky Pastierik na zlatom voze (rozprávky zo Zamaguria) – za účasti jedného z autorov Mariána Servátku, člena SSS, ilustrátora Martina Kellenbergera, mimoriadneho člena SSS, a riaditeľky vydavateľstva Goralinga Ingrid Majerikovej + predstavenie knižných noviniek ( Spolku Slovákov v Poľsku ) za účasti generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa a historičky Milice Majerikovej - Molitoris.