Beseda s Jaroslavom Rezníkom v SZŠ s gymnáziom na Tilgnerovej v Bratislave

15.05.2015 08:01

V rámci programov Roku Ľudovíta Štúra obe triedy kvartánov zo Spojenej základnej školy a Gymnázia na Tilgnerovej ulici v Bratislave z iniciatívy pani učiteľky Mgr. Silvie Bodlákovej pozvali na besedu 6. mája spisovateľa Jaroslava Rezníka, čestného predsedu Spolku slovenských spisovateľov. V skutočnosti išlo o besedy dve, pretože každá trieda ju mala osobitne.
Študenti sa živo zaujímali o osobnosť Ľudovíta Štúra najmä v súvislosti s hlavným sloganom Štúrovho roka: GÉNIUS NÁRODA A EURÓPY. Akoby až teraz naplno pochopili, v čom spočíva európsky rozmer Štúrových myšlienok a názorov. Zaujímali ich aj viaceré kontroverzné názory na súkromný život Ľudovíta Štúra i osobný názor spisovateľa na tieto otázky.
Na druhej strane spisovateľa zaujalo, že v škole vydávajú až dva školské časopisy. Prvý sa volá Tilgneráčik a je určený žiakom prvého stupňa, druhý s názovom Tilgnerka je určený žiakom a študentom osemročného a bilingválneho gymnázia. Oba časopisy majú mimoriadne dobrú obsahovú i grafickú úroveň, ten druhý aj farebnú obálku.

-on-

Básnik Jaroslav Rezník na besede

Študenti – účastníci besedy