Beseda s ANTONOM LAUČEKOM

26.03.2023 19:51

Dňa 6. marca 2023 sa Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku v rámci Týždňa slovenských knižníc 2023 uskutočnila beseda so spisovateľom, vysokoškolským pedagógom, ANTONOM LAUČEKOM pod názvom Iba srdce. Besedu viedol Radislav Kendera, poverený vedením Univerzitnej knižnice KU.

Keď spisovateľ Štefan Žáry napísal svoju výbornú knižku Zlatoústi rozprávači a medzi tri veľké osobnosti tohto majstrovstva zaradil aj ružomberského rodáka, brilantného spisovateľa Ema Bohúňa, netušil, že z Ružomberka bude do budúcnosti adeptov na takýto titul viacero. Určite k nim môžeme priradiť nielen majstra pera, ale i hovoreného slova A. Laučeka. Významný slovenský spisovateľ, vysokoškolský pedagóg A. Lauček má na svojom konte stovky besied. Témy debát poníma s nadhľadom, humorom.

Člen Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho klubu ružomberských spisovateľov je autorom takmer troch desiatok titulov v oblasti krásnej literatúry a autorom odbornej literatúry (Nemecko-slovenský slovník, témy schematizmu a katolíckej moderny, bibliografie spisovateľov pre deti a mládež). Laučeka literárna kritika pasovala za pokračovateľa diela Martina Rázusa a vysoko vyzdvihuje, že je autorom jediného humorne ladeného literárneho diela v slovenskej literatúre z obdobia 2. svetovej vojny (Pušky v hrnci, granáty v kredenci). Taktiež má za sebou scenáre divadelných hier, ktoré sa objavujú na javiskách po celom Slovensku a témy prechádzajú dejinnými udalosťami spojenými s mestskou časťou Ružomberka Černová, ale i životopismi významných slovenských osobností, ako bol biskup Ján Vojtaššák.

A. Lauček predstavil verejnosti svoju odbornú i spisovateľskú činnosť. Súčasťou akcie bola, samozrejme, aj výstavka jeho kníh, ktorých bohatá zbierka sa nachádza v samostatnej Knižnici ružomberských spisovateľov v UK v Ružomberku, mnohé z nich nájdu čitatelia aj priamo vo fonde Univerzitnej knižnice KU či vo fonde Mestskej knižnice (MK) Ružomberok.

DARINA OBUŠEKOVÁ, UK KU  v Ružomberku

TATIANA BABINCOVÁ, MK Ružomberok