Belehradské medzinárodné stretnutie spisovateľov – 16. – 21. septembra 2015

23.09.2015 13:56

Na Belehradskom medzinárodnom stretnutí spisovateľov ocenili predsedu SSS Miroslava Bielika

BELEHRAD PRIVÍTAL SPISOVATEĽOV SVETA

Tohtoročný 52. ročník Belehradského medzinárodného stretnutia spisovateľov (16. – 21. septembra 2015) sa začal v slávnostnej sieni Zhromaždenia mesta Belehrad. Otvoril ho zástupca primátora sídelného mesta Andrija Mladenović, ktorý podčiarkol, že Belehrad po dvoch desaťročiach pokračuje v tradícii uhostenia spisovateľov sveta. Taktiež zdôraznil, že je hlavným organizátorom stretnutia Združenie spisovateľov Srbska, ktoré v tomto roku oslavuje 110 rokov pôsobenia.

Účastníci Belehradského medzinárodného stretnutia spisovateľov v Mrčajevciach

Predseda Združenia spisovateľov Srbska (ZSS) Radomir Andrić priblížil význam jubilea ako aj potreby usporadúvania tohto už viac ak polstoročia „starého“ literárneho podujatia. Okrem významných domácich spisovateľov sa na stretnutiach belehradských stretnutiach doposiaľ zúčastnilo viac ako 1 500 literátov z celého sveta, medzi ktorými boli aj desiati nositelia Nobelovej ceny. Na Belehradskom medzinárodom stretnutí spisovateľov 2015 sa zúčastnili aj zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov jeho predseda Miroslava Bielika, podpredseda Peter Mišák a Miroslav Demák, člen SSS, ktorých účasť na podporil dotačný systém Ministerstva kutúry Slovenskej republiky.

Po viac ako celom desaťročí, a vďaka nedávnemu stretnutiu primátora Belehradu Sinišu Malého a predsedu ZSS Radomira Andrića, sa Mesto Belehrad znova stalo zlatým patrónom renomovaného literárneho podujatia. Na začiatku stretnutia znovu usporiadali program pomenovaný Privítanie spisovateľov sveta Belehradom.  Celé tohtoročné podujatie prebiehalo s heslom: Píš tak, ako čo dotýkaš život..., a malo aj niekoľko sprievodných programových a okrúhlych stolov, ktoré sa zamerali na významné jubileá: 750 rokov od narodenia talianskeho spisovateľa Aligieri Danteho, 200 rokov od narodenia známeho národovca a kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra, 100 rokov od narodenia srbských spisovateľov Milutina Uskokovića a Branka Ćopića.

200 rokov Ľudovíta Štúra

Už v prvý deň v miestnostiach Združenia spisovateľov Srbska na vychýrenej ulici Francúzska číslo 7 usporiadali okrúhly stôl venovaný dvojstému výročiu narodenia veľkého slovenského národovca, básnika, spisovateľa a kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra. O jeho osobnosti a diele, ako aj o jeho význame v skvelých historických vzťahoch medzi Slovákmi a Srbmi hovorili hostia zo Slovenska – Peter Mišák, Miroslav Demák, ale aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Vladimír Valentík a vojvodinský slovenský básnik Martin Prebudila.

 

Sprava: Peter Mišák, Vladimír Valentík, Martin Prebudila a Miroslav Demák

Vo večerných hodinách na scéne Rašu Plaovića Národného divadla usporiadali Medzinárodný literárny večierok, kde zahraniční a domáci spisovatelia a básnici predniesli úryvky zo svojej literárnej tvorby. Zahraničným hostí bolo viac ako tridsať a prišli z 23. krajín Európy a celého sveta. Medzi nimi svoje verše predniesli aj slovenské básnici P. Mišák, M. Demák a M. Prebudila.

Mrčajevci – sväté básnické m(i)esto...

V piatok a sobotu 17. a 18. septembra sa spisovateľská karavána vybrala na cestu do množstva kultúrnych stredísk a knižníc v ústrednom a južnom Srbsku, kde sa hlavne zahraniční hostia predstavili svojou pôvodnou tvorbou. V piatok literáti vystúpili v Požarevci, Malom Crnići, Kragujevci, Vrnajčkej Banji, Čačku, Požege, Čajetine, Sirogojne a na Zlatibore. V sobotu predpoludním sa všetci zišli v malom rurálnom mestečku medzi Kraljevom a Čačkom v Mrčajevciach, kde už pätnásty rok tradične organizujú Medzinárodné Mrčajevské básnické stretnutia a spolu so Združením spisovateľov Srbska spoločne udeľujú prestížne medzinárodné uznanie Charta Moravy.

Spravidla sa táto cena udeľuje jednému zahraničnému básnikovi a dvom domácim, teda srbským básnikom. Tentoraz toto vysoké ocenenie udelili slovenskému básnikovi, prozaikovi a súčasnému predsedovi Spolku slovenských spisovateľov Miroslavovi Bielikovi, ako aj srbským básnikom Ivanovi Negrišorcovi (pseudonym aktuálneho predsedu Matice srbskej v Novom Sade Dragana Stanića) a básnikovi a členovi Srbskej akadémie vied a umení Radovanovi Marinkovićovi z Čačku. (Za básnika Marinkovića, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnil na programe, cenu prebral jeho syn Slobodan).

Zdôvodnenie udelenia ceny nášmu laureátovi pomenované Ručičky života a ručičky smrti v poézii Miroslava Bielika predniesol básnik a podpredseda Združenia spisovateľov Srbska Dušan Stojković, ktorý uviedol aj paralelu, že „Bielik sa pomerne neskoro zjavil so svojimi básňami a tým sa podobá na známeho srbského básnika Dušana Matića, ktorý svoju prvú básnickú zbierku Bagdalu uverejnil, keď mal už päťdesiatšesť rokov, dodnes je to však aktuálna a vynikajúca poézia...“

Okrem tohto významného ocenenia, ktoré je pomenované podľa tamojšej neďaleko tečúcej rieky Moravy, Miroslavovi Bilelikovi udelili aj Chartu čestného občana Mrčajeviec. Odovzdal mu ju dlhoročný vedúci Mrčajevských básnických stretnutí Lule Levajac a zároveň poznamenal, že M. Bielik je od tej chvíle ich rovnoprávnym spoluobčanom so srbským priezviskom Belić, ktoré je v ich kraji veľmi časté. A to nebolo všetko. Organizátori Mrčajevských básnických stretnutí odmenených laureátov a všetkých prítomných účastníkov zaviedli na neďaleký kopec, kde už viac rokov stojí postavená skala, na ktorej sú vpísané mená všetkých doterajších nositeľov Charty Moravy. Laureátovi Miroslavovi Bielikovi blahoželáme.

Odmenení Chartou Moravy. Zľava: Ivan Negrišorac, Miroslav Bielik
a syn Slobodan odmeneného Radovana Marinkovića

MARTIN PREBUDILA

Foto: Andrej Meleg, Milan Panić