Podujatie Balada purpurovej ruže o tvorbe JANKY BERNÁTHOVEJ-LEHOTSKEJ v letnej čitárni rodného domu súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši

16.09.2020 14:04

Pod názvom prvej zo štyroch básnických zbierok Janky Bernáthovej-Lehotskej sa v stredu 26. augusta 2020 uskutočnilo zaujímavé podujatie v letnej čitárni rodného domu súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši. Účastníci privítali poetku, rodáčku z Kráľovej Lehoty, ktorá už tri desaťročia žije v Banskej Štiavnici. Tvorbu autorky predstavili zakladajúci členovia Rázusovie klubu spisovateľov Štefan Packa, Jozef Daník a Peter Vrlík. Autorka predniesla viacero svojich básní a v príhovore sa vyznala z lásky k rodnému kraju pod Tatrami. V programe vystúpila aj folková speváčka Majka Beňová. V živej besede poetka so šarmom a vtipom odpovedala na mnohé zvedavé otázky návštevníkov. K účastníkom sa prihovorili aj viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič a starosta Kráľovej Lehoty Vladimír Kapríni. Zdôraznil, že sú hrdí na svojich slávnych rodákov sochára Alojza Štróbla, spisovateľku Kristu Bendovú a herečku Zoru Kolínsku. Do pomyselnej siene slávy zaradili aj Janku Bernáthovú-Lehotskú, ktorá patrí medzi popredné slovenské poetky.

Poetka Janka Bernáthová-Lehotská (s mikrofónom).
Vpravo Jozef Daník, v strede (v pozadí) Peter Vrlík

Daniel Šovc v doslove básnickej zbierky Slnečná sonáta o autorke napísal: „Rodáčka z Kráľovej Lehoty, aj keď už viac ako tri desaťročia žije v Banskej Štiavnici, v svojich veršoch nezaprie, že sú obmývané aj vodami prameňov Čierneho a Bieleho Váhu a cíti na sebe dych Kriváňa a Kráľovej hole. Mesto pod Sitnom, jeho história s prírodou, jej učarovalo tak, že sa jej dojmy z neho tlačia aj do básnického pera a na maliarsku paletu. U žien poetiek sme si zvykli, že u nich dominuje intímna emocionálna básnická výpoveď aj láska viac vo vymedzenej rovine žena a muž, Janka Bernáthová-Lehotská je však fenomén, kde racionálna a emocionálna oblasť sa dostávajú do polarity. Poetka nielen akceptuje a eviduje vnemy, ale aj hodnotí. Ona nielen trpí, ale aj bojuje, a aj víťazí. Jej poézia je terapiou pre všetkých ctiteľov básnického slova, ktorí cítia, že náš život je ako rozladený klavír. Sú však básnici, ktorí túžia tento rozladený klavír naladiť, aby bol svet krajší a život bol harmóniou pre zem aj nebo. A Janka, poetka Sitna aj Kráľovej hole a Kriváňa, sa k nim hlási a patrí.“

ŠTEFAN PACKA

Z podujatia Balada purpurovej ruže. Foto: autor