Anton Blaha prezentoval knihu Manderla a Modrý Mauricius (20. 1. 2016)

28.01.2016 13:10

V stredu 20. januára t. r. sa v priestoroch Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej ulici v Bratislave zišli priaznivci literatúry faktu. Spisovateľ a známy advokát Anton Blaha, člen Spolku slovenských spisovateľov, prezentoval svoju najnovšiu knihu Manderla a Modrý Mauricius, v ktorej približuje príbehy z vlastnej advokátskej praxe. Knihu vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov pred záverom roku 2015.

Sála bola preplnená, prišli spisovatelia, kolegovia právnici, čitatelia diel A. Blahu. Knihu i predchádzajúce diela autora priblížili spisovatelia Ľubomír Feldek a Ľuboš Jurík.

Knihu uvádzajú do života: Miroslav Bielik (vľavo),

moderátorka programu, Anton Blaha a Peter Borec

Je známe, že súdy, sudcovia či advokáti sa u slovenskej verejnosti netešia popularite. Ako opakovane odznelo aj z úst hodnotiteľov knihy, Anton Blaha je práve jedným z tých, ktorých činnosť vylepšuje tento nelichotivý stav, keďže ako advokátovi mu nechýba schopnosť vžiť sa do utrpenia obetí, a najmä cit pre spravodlivosť. Navyše má aj schopnosť či talent príťažlivým spôsobom formou literatúry faktu vyrozprávať príbehy, ktoré v advokátskej praxi zažil. Autor prezentovanej knihy sa však nadmernému adorovaniu bránil príznačným humorom.

Hudobným programom prispela vychádzajúca hviezda slovenského operného neba Katarína Florová, piatačka na VŠMU a už aj speváčka v opere Slovenského národného divadla, a operný spevák Gustáv Beláček, sólista člen opery SND, ktorých na klavíri sprevádzal Peter Pažický.

Knihu do života uviedli posypaním poštovými známkami Modrý Maurícius – minister spravodlivosti Tomáš Borec, ktorý vyzdvihol, že práve A. Blaha reprezentuje etický rozmer právnického povolania, a tak súdnictvu vylepšuje jeho meno, predseda SSS Miroslav Bielik, moderátorka programu, a autor knihy. Na záver A. Blaha poďakoval ľudom, ktorí mu s knihou pomohli redakčne a vydavateľsky, svojej manželke a rodine, i všetkým, ktorú mu dlhodobo vyjadrujú čitateľskú priazeň.

Štefan Cifra

Foto: autor

 

Fotogaléria: ANTON BLAHA: MANDERLA A MODRÝ MAURICIUS – PREZENTÁCIA