Antológia slovenskej prozaickej tvorby členov SSS – predĺžená uzávierka sa končí 31. júla 2020

23.07.2020 14:36
(Predĺžený termín uzávierky: do piatka 31. júla 2020)

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) po vydaní série antológií poézie Refrény času, Básnici 2018 (obe 2018) a Duní Dunaj (2020) plánuje pripraviť aj antológie prózy. Pri próze však, pochopiteľne, pôjde o kratšie útvary, resp. ucelené krátke úryvky z rozsiahlejšieho diela. Neprekročiteľný limit, vzhľadom na predpokladaný a únosný rozsah antológie, je maximálne osem normostrán (cca 14 500 znakov s medzerami).

Antológia súčasnej slovenskej prozaickej tvorby, reflektujúcej najmä vnútorný svet človeka a jeho život v dnešnom svete, ale aj prozaické práce z oblasti literatúry faktu, fantasy či sci-fi žánrov, sa bude pripravovať primárne z tvorby členov SSS. Vyzývame ich preto, aby zasielali svoje autorské práce v elektronickej forme na e-mailovú adresu spolspis@stonline.sk v termíne do 31. júla 2020.
Zodpovedný redaktor: Miroslav Bielik
Zostavovatelia: Štefan Cifra, Peter Mišák, Bystrík Šikula

(Zdroj: Antológia slovenskej prozaickej tvorby: Termín uzávierky sa predlžuje do 31. júla 2020. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 25 – 26 (1. 6. 2020), ISSN 0862-5999, s. 2)