Medzi finalistami ANASOFT LITERA 2020 je aj členka SSS ETELA FARKAŠOVÁ!

13.02.2020 18:07

Pätnásty ročník prestížnej celoštátnej súťaže prináša pestrú zmes desiatky najlepších kníh

V stredu 12. februára 2020 odborná porota literárnej ceny Anasoft litera vyhlásila tohtoročnú desiatku. Štyria autori a štyri autorky už v tejto prestížnej literárnej cene nominovaní boli. Jedna kniha je prozaickým debutom.

V pätnástom ročníku ceny Anasoft litera je vysoké zastúpenie žien. Do desiatky boli nominované knihy zaoberajúce sa témou folklóru, priestor dostala aj experimentálna próza či dokuromán.

Od konca apríla minulého roka členovia poroty v zložení literárni vedci Lubomír Machala, Michal Jareš, Peter F. 'Rius Jílek a literárni publicisti Zuzana Belková a Dado Nagy postupne čítali 158 prozaických kníh, ktoré splnili kritéria a boli tak automaticky nominované do 15. ročníka literárnej ceny Anasoft litera.

V stredu 12. februára 2020 z nich vybrali týchto desať najzaujímavejších (v abecednom poradí):

1. Peter Balko: Østrov. KK Bagala, 2019

2. Jana Bodnárová: Koža. Aspekt, 2019

3. Etela Farkašová: Hodiny lietania. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019

4. Katarína Kucbelová: Čepiec. Vydavateľstvo Slovart, 2019

5. Silvester Lavrík: Posledná k.&k. barónka. Dixit, 2019

6. Zuzana Mojžišová: Modus vivendi. Artforum, 2019

7. Michaela Rosová: Tvoja izba. Vlastným nákladom, 2019

8. Alena Sabuchová: Šeptuchy. Artforum, 2019

9. Víťo Staviarsky, Kšeft. Vydavateľstvo staviarsky, 2019

10. Peter Šulej: Fytopaleontológia. Marenčin PT, 2019

***

„Tento rok bol zoznam automaticky hodnotených kníh kratší o desiatky titulov, navyše, porota začala knihy hodnotiť už v apríli minulého roka, preto sme aj desiatku vedeli vyhlásiť o pár týždňov skôr ako bežne. Keď vznikala cena Anasoft litera, jedným z hlavných dôvodov bolo oceniť tvorbu autora alebo autorky finančnou odmenou pre ich ďalšiu tvorbu, preto štatút ceny pracuje s ohraničením žijúceho autora. Spomínam to najmä preto, že smrť nediskriminuje. V zozname posudzovaných kníh preto chýba posledná kniha Dušana Mitanu. Porota si ju, samozrejme, všimla, štatút konzultovala, keby Dušan Mitana žil, určite by jeho kniha v desiatke bola. Na stretnutí padol od poroty návrh, aby sme zvážili možnosť udelenia špeciálnej ceny Anasoft litera in memoriam za celoživotné dielo práve Dušanovi Mitanovi. Nápad sa mi nesmierne páči a poradím sa o príslušnej forme tejto špeciálnej ceny s tímom a sponzorom ceny, firmou Anasoft,“ vyjadrila sa riaditeľka ceny Anasoft litera Simona Prokopec Fochlerová.

***

Osobitne nás teší, že vo finálovej desiatke Anasoft litera sa umiestnila aj ETELA FARKAŠOVÁ, členka Spolku slovenských spisovateľov a laureátka ceny Anasoft litera 2018, ktorej v mene vedenia SSS i redakcie Literárneho týždenníka úprimne blahoželáme.

Redakcia

 

(zdroje: Simona Fochlerová, Anasoft litera: Desiatka Anasoft litera 2020; www.anasoftlitera.sk/home/novinky/patnasty-rocnik-desiatka)