9. 11. – prezentácie básnickej zbierky SERGEJA MAKARU Na klávesoch vetra lístie šelestí – v Inchebe Expo na Viedenskej ceste v Bratislave

08.11.2018 12:03

Spolok slovenských spisovateľov pozýva

na prezentáciu básnickej zbierky

SERGEJ MAKARA: Na klávesoch vetra lístie šelestí (2018)

v preklade Jaroslava Rezníka

v piatok  9. 11. 2018 od 14.00 do 15.00 hod.

na Bibliotéke – Literárne centrum 2

v Incheba Expo na Viedenskej ceste 3 – 7 v Bratislave.

 

Garant Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov